logo

मुख्य पान    |    संपर्क साधा    |    लॉगिन

यशोगाथा
अ.क्र. वर्ष कार्यालय यशोगाथा नांव विवरण
1 2014-15 ता.कृ.अ. आंबेगाव ATMA AMBEGAON PROGRAMMES PPT YEAR 2014-2015 Download
2 2014-15 ता.कृ.अ. आंबेगाव WITHIN DIST EXPOSURE VISIT KVK BARAMATI Download
3 2014-15 ता.कृ.अ. आंबेगाव KISAN GOSHTEE (ANIMAL HUSBANDARY) 11 FARMER GROUPS (ANIMAL HUSBANDARY) PARTICIPATED Download
4 2014-15 प्रकल्प संचालक पुणे जिल्ह्यांतर्गत शैक्षणिक सहल- तालुका कृषि अधिकारी आंबेगाव तालुका कृषि अधिकारी आंबेगाव यांचेमार्फत कृषि विज्ञान केंद्र बारामती येथे आयोजित जिल्ह्यांतर्गत शेतकर Download
5 2014-15 प्रकल्प संचालक पुणे स्वप्न प्रत्यक्षात ऊतरवणारा शेतकरी तालुका कृषि अधिकारी खेड यांचे तालुक्यातील शेतकरी श्री दिलीप ठाकुर यांची यशोगाथा Download
6 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव STALL FED GOAT FARMING BY FARMERS GROUP SHRI GANESH KRUSHI VIKAS GROUP(GOAT FARMERS), MENGADEWADI, TAL- AMBEGAON DIST- PUNE Download
7 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव नाविन्यपूर्ण उपक्रम (बेस्ट प्राक्टीस ) श्री रामदास ढवळे यांची स्वता तयार केलेल्या बटाटा लागवड यंत्राने गादीवाफा पद्धतीने ठिबक सिंचन वापरून Download
8 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव नाविन्यपूर्ण उपक्रम श्री रामदास थोरात यांची ऊस रोपे तयार करून पट्टा पद्धतीने ठिबक सिंचनावर ऊस लागवड Download
9 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव उत्‍कृष्‍ठ शेतकरी गट माउली शेतकरी गट कळंब Download
10 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव FARM SCHOOL OF JOWAR FARM SCHOOL OF JOWAR Download
11 2013-14 ता.कृ.अ. आंबेगाव FARM SCHOOL OF POTATO FARM SCHOOL OF POTATO Download
12 2013-14 ता.कृ.अ. मुळशी ABHINAV FARMERS CLUB YASHOGATHA SUCCESS STORY OF ABHINAV FARMERS CLUB Download
13 2013-14 ता.कृ.अ. मावळ आत्मा यशोगाथा आत्मा यशोगाथा Download
14 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे ATMA Pune PPT आत्मा योजनेची माहिती Download
15 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे अॅपल बेअर यशोगाथा तालुका इंदापूर तालुका इंदापूर यांची अॅपल बेअरवरील यशोगाथा व यशस्वी शेतका-याची माहिती Download
16 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे अंजीर लागवड-तालुका पुरंदर अंजीर लागवड-तालुका पुरंदर Download
17 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे Best Practices Reported Under ATMA- Taluka Maval Best Practices Reported Under ATMA- Taluka Maval Download
18 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे कांदा पिक शेतीशाळा तालुका कृषि अधिकारी दौंड यांची कांदा पिकावरील शेतीशाळेची यशोगाथा Download
19 2013-14 प्रकल्प संचालक पुणे गहू पिक शेतीशाळा तालुका कृषि अधिकारी दौंड यांची गहू पिकावरील शेतीशाळेची यशोगाथा Download