logo

मुख्य पान    |    संपर्क साधा    |    लॉगिन
DescriptionValue
हवामान विषयक माहिती
समुद्र सपाटीपासून ऊंची 560 मीटर
वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 700 मिमि
लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती
1. एकूण लोकसंख्या 9429408 लाख
2. पुरुष लोकसंख्या 4924105 लाख
3. स्त्री लोकसंख्या 4505303 लाख
4.अनुसूचित जाती लोकसंख्या 0 लाख
5.अनुसूचीत जमाती लोकसंख्या 0 लाख
6.एकूण कुटुंब संख्या 0 संख्या
7. पुरुष साक्षरता 90.84 टक्के
8.स्त्री साक्षरता 81.05 टक्के
जमीन धारनेनुसार कुटुंब वर्गवारी
कुटुंब संख्या (१ हेक्टर पेक्षा कमी) 0 संख्या
कुटुंब संख्या ( १.०१ ते २.०० हेक्टर पर्यन्त ) 0 संख्या
कुटुंब संख्या (२ हेक्टर पेक्षा जास्त ) 0 संख्या
जमीन वापरानुसार क्षेत्र
एकूण भौगोलिक क्षेत्र 0 लाख हे.
फॉरेस्ट क्षेत्र 0 लाख हे.
शेतीलायक क्षेत्र 0 लाख हे.
शेती लायक परंतु पडीक क्षेत्र 0 लाख हे.
शेती व्यत्यरिक्त क्षेत्र 0 लाख हे.
गुरेचराईचे कुरण जमीन 0 लाख हे.
वृक्ष रोपणासाठी वापरलेली जमीन 0 लाख हे.
कामगार वर्गीकरण
कामगार लोकसंख्या 0 लाख
शेतकरी लोकसंख्या 0 लाख
लहान व मध्यम शेतकरी 0 लाख
कृषि कामगार 0 लाख
कॉटेज इंडस्ट्री असणारे कुटुंब 0 लाख
इतर कामगार 0 लाख
प्रशासकीय ,माहिती
एकूण गांवे संख्या 0 संख्या
एकूण ग्रामपंचायत संख्या 0 संख्या
एकूण तालुका संख्या 13 संख्या
एकूण उपविभाग संख्या 3 संख्या
नगरपालिका संख्या 0 संख्या
शैक्षणिक माहिती
प्राथमिक शाळा 0 संख्या
माध्यमिक शाळा 0 संख्या
कनिष्ठ महाविद्यालय 0 संख्या
महाविद्यालये 0 संख्या
तंत्र विद्यानिकेतन महाविद्यालये 0 संख्या
आय टी आय महाविद्यालये 0 संख्या
वैद्यकिय महाविद्यालये 0 संख्या
आरोग्य विषयक माहिती
सदर हॉस्पिटल 0 संख्या
रेफरल हॉस्पिटल 0 संख्या
प्राथमिक आरोग्य केंद्र 0 संख्या
अतिरिक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र 0 संख्या
आरोग्य उप केंद्र 0 संख्या
कुटुंब कल्याण केंद्र 0 संख्या
मातृत्व व बाल आरोग्य केंद्र 0 संख्या
जिल्हा क्षयरोग केंद्र 0 संख्या
शेती विषयक माहिती
खरीप पीक क्षेत्र 0 हेक्टर
रब्बी पीक क्षेत्र 0 हेक्टर
उन्हाळी पीक क्षेत्र 0 हेक्टर
फळबाग लागवड क्षेत्र 0 हेक्टर
पशुविषयक माहिती
गाय 0 संख्या
म्हैस 0 संख्या
मेंढी 0 संख्या
शेळी 0 संख्या
डुक्कर 0 संख्या
कुक्कुट पालन 0 संख्या
पशुवैद्यकीय सेवा
पशुवैद्यकीय रुग्णालये 0 संख्या
पशूधन सेवा केंद्र 0 संख्या
ए. आय. केंद्र 0 संख्या
प्रेक्षणीय स्थळे 0 संख्या